publicerad: 2021  
bildskärm bild­skärmen bild­skärmar
bild|­skärm·en
substantiv
bil`dskärm
skärm där bild eller text visas på elektronisk väg särsk. om front­ytan på tv-mottagare el. mot­svarande apparat i dator­system
bildskärmsarbete; bildskärmsflimmer; bildskärmsterminal
en bild­skärm på 26 tum
belagt sedan 1950-talet