publicerad: 2021  
bimbo bimbon, plural bimbor äv. bimbos
substantiv
bim´bo
var­dagligt; ned­sättande (ung) kvinna som väcker (medial) upp­märksamhet genom ut­manande stil och som är (el. låtsas vara) intellektuellt relativt outvecklad
belagt sedan 1990; av engelska bimbo med samma betydelse; av ita. bimbo, eg. 'litet barn'