publicerad: 2021  
bilväg bil­vägen bil­vägar
bil|­väg·en
substantiv
bi`lväg
något var­dagligt väg för trafik med bilar vanligen i mots. till enklare vägar
en bilväg (till något)
bil­vägar och cykel­banor; till torpet leder en mycket dålig bil­väg som hellre borde kallas gångstig
belagt sedan 1915