publicerad: 2021  
bilägga bilade bilagt, presens bilägger
verb
bi`lägga
1 formellt fredligt av­sluta öppen mot­sättning, vanligen tvist eller dylikt
någon bilägger något
tvisten mellan koalitions­partierna bilades till­fälligt
belagt sedan 1616; av lågtyska bileggen, tyska beilegen med samma betydelse, eg. 'lägga åt sidan; av­lägsna; undan­röja'
2 formellt ofta perfekt particip bifoga
SE bilaga
någon bilägger något (till något)
se bi­lagda skrivelse
belagt sedan 1649
biläggabiläggande, biläggning