publicerad: 2021  
biogödsel biogödseln
substantiv
[bi`ojösel] el. [bi`ojötsel]
rest­produkt som upp­står vid rötning av av­fall
biogödsel från mat­avfall har högt närings­värde; vid an­läggningen produceras bio­gas och biogödsel
belagt sedan 2007