publicerad: 2021  
biografpublik biograf­publiken
bio·graf|­publ·ik·en
substantiv
biogra`fpublik
personer som är när­varande vid bio­föreställning el. brukar gå på bio
många filmer som går hem på film­festivaler når aldrig en stor biograf­publik
belagt sedan 1940