publicerad: 2021  
biografi biografin biografier
bio·grafi·er
substantiv
biografi´
beskrivning av (känd) persons liv och verksamhet ofta i bok­format, vanligen med an­språk på full­ständighet och sannings­enlighet
en biografi (om/över någon)
en biografi (om någon)
en biografi (över någon)
Voltaires biografi över Karl XII; den klassiska biografin över doktor Johnson av James Boswell
äv. om mot­svarande av­delning på bibliotek
biografi med genealogi
belagt sedan 1780; se ur­sprung till biograf 2