publicerad: 2021  
bitecken bitecknet, plural bi­tecken, bestämd plural bitecknen
bi|­teckn·et
substantiv
bi`tecken
heraldiskt märke som t.ex. kan beteckna sidogren
äv. tecken på mynt som inte hör samman med den övriga in­skriften t.ex. ros el. kors
belagt sedan 1746