publicerad: 2021  
bitande ingen böjning
bit·ande
adjektiv
bi`tande
1 som ger skarpa förnimmelser i huden vanligen av köld
en snål, bitande vind
belagt sedan ca 1860
2 in­riktad på att göra (andlig) skada hos den som drabbas; om yttranden etc.
bitande sarkasm; en bitande samhälls­kritik
belagt sedan 1680