publicerad: 2021  
bitestikel bitestikeln bitestiklar
bi|­test·ikl·ar
substantiv
bi`testikel
ofta plur. ett lång­sträckt organ bak­om testikel, där sperma lagras
bitestikelinflammation
belagt sedan 1834