publicerad: 2021  
bjuda in bjöd bjudit, presens bjuder
verb
bjuda in´
äv. fast sammansättn., se inbjuda erbjuda (någon) att komma som gäst
bjuda in (någon) till något bjuda in någon (att+verb)
de bjöd in 100 gäster till bröllopet
äv. något ut­vidgat
regeringen bjöd in arbets­marknadens parter till sam­tal
belagt sedan 1652
bjuda ininbjudande, inbjudning, inbjudan