publicerad: 2021  
biätare bi­ätaren, plural bi­ätare, bestämd plural biätarna
bi|­ät·ar·en
substantiv
bi`ätare
typ av färg­grann fågel med ganska lång, spetsig näbb, som huvud­sakligen lever av insekter mest före­kommande i tropiska trakter, särsk. i Afrika
belagt sedan 1810