publicerad: 2021  
björntjänst björn­tjänsten björn­tjänster
björn|­tjänst·en
substantiv
bjö`rntjänst
(av­sedd) tjänst som blir till skada för mot­tagaren
SYN. otjänst
du gör dem en björn­tjänst om du inte på­pekar att de faktiskt har gjort fel
belagt sedan 1891; efter La Fontaines fabel om björnen som skulle jaga bort en fluga från en sovande man och där­vid råkade döda mannen