publicerad: 2021  
blindbroms blind­bromsen blind­bromsar
blind|­broms·en
substantiv
blin`dbroms
typ av broms vars hona är synnerligen efter­hängsen blod­sugare särsk. om en art med svartfläckiga vingar och guld­glänsande ögon
SYN. blinning
blind­bromsarna håller till i fuktiga marker
belagt sedan 1764