publicerad: 2021  
blåtunga blåtungan
blå|­tung·an
substantiv
blå`tunga
en infektions­sjukdom hos får och nöt­kreatur spridd via insekter; inte över­förbar till människor
belagt sedan 2007