publicerad: 2021  
blåtåtel blå­tåteln
blå|­tåteln
substantiv
blå`tåtel
ett gräs med blå­aktig, smal och gles vippa vanligt på fuktig mark
belagt sedan 1745