publicerad: 2021  
tåtel tåteln
substantiv
`tel
vanligen i sammansättn. (typ av) tuvat gräs med små (färg­glänsande) ax i vippa
blåtåtel; kruståtel; tuvtåtel
belagt sedan 1638; ev. besläktat med tåt