publicerad: 2021  
bläster blästern blästrar
blästr·ar
substantiv
bläs´ter
1 an­ordning som fram­bringar (kraftig) luft- eller gas­ström för förbränning el. slipning
belagt sedan 1767; sv. dial. bläster 'blåst; bläster'; bildn. till 1blåsa!!
2 inblåsning av luft eller gas i mas­ugn, bessemer­konverter, smideshärd etc.
blästersmide
äv. om den in­blåsta luften
belagt sedan 1729