publicerad: 2021  
bolagisera bolagiserade bolagiserat
verb
bolagise´ra
om­vandla (företags­enhet) till en­skilt aktie­bolag dvs. till dotter­bolag
bolagisera något
bo­lagiserade sjuk­hus
belagt sedan 1984
bolagiserabolagiserande, bolagisering