publicerad: 2021  
bolagsstämma bolagsstämman bolagsstämmor
bo·lags|­stämm·an
substantiv
bo`lagsstämma
högsta beslutande organ i aktie­bolag där aktie­ägarna har röst­rätt i förhållande till sina aktieinnehav
varje A-aktie berättigar till tio röster på bolags­stämman; ordinarie bolags­stämma hålls den 29 maj
belagt sedan 1805