publicerad: 2021  
bolagsman bolagsmannen bolagsmän, bestämd plural bolagsmännen
bo·lags|­mann·en
substantiv
bo`lagsman
del­ägare i handels- eller kommandit­bolag
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska bolags maþer