SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
egyptologi [-gi´] substantiv ~n egypto·loginvetenskapen om Egyptens fornkultur arkeol.historia.vetenskapl.sedan 1866till lat. Ægyp´tus ’Egypten’ och grek. log´os ’(en) lära’