publicerad: 2021  
boning boningen boningar
bo·ning·en
substantiv
bo`ning
byggnad (eller liknande an­ordning) som är av­sedd för boende
JFR bostad
en furstlig boning
spec. i politiska samman­hang eller dylikt
maktens boningar
ofta bildligt om andlig hem­vist hög­tidligt
själens boning; det var som om något främmande tagit sin boning i henne
belagt sedan 1538; till 1bo!!
I min faders hus äro många boningar. Bibeln (1917 års övers.), Joh. 14:2