publicerad: 2021  
bortgå bortgick bortgått bortgången bortgångna, presens bortgår
verb
[bårt`-]
ofta lös förbindelse, jfr gå bort försvinna från visst samman­hang av spec. skäl; vanligen om penning­summa eller dylikt i sam­band med bok­föring
något bortgår (från något)
från an­slaget bort­går 20 % i administrationskostnader
belagt sedan 1458 (Sex ekonomiska traktater); fornsvenska bortganga, bortga
bortgåbortgående