publicerad: 2021  
bosatt neutrum bo­satt, bestämd form och plural bo­satta
bo|­satt
adjektiv
bo`satt
som har sin (primära) bo­stad belägen på viss plats (som fram­går av samman­hanget)
bosatt någonstans
hon har varit bo­satt i Stenungsund de senaste elva åren
belagt sedan 1807; till bosätta (sig)