publicerad: 2021  
boskapsdrift boskaps­driften
bo·skaps|­drift·en
substantiv
bo`skapsdrift
boskap som drivs från ett ställe till ett annat
äv. det att bedriva boskaps­skötsel
odling och boskaps­drift är kompletterande näringar
belagt sedan 1734