publicerad: 2021  
bostadshus bostads­huset, plural bostads­hus, bestämd plural bostads­husen
bo·stads|­hus·et
substantiv
bo`stadshus
byggnad som huvud­sakligen inne­håller en eller flera bo­städer
belagt sedan 1919