publicerad: 2021  
bota botade botat
verb
bo`ta
befria från sjukdom
någon/något botar någon (från något)
någon botar någon (från något)
något botar någon (från något)
någon/något botar något
någon botar något
något botar något
medicinen botar dig inte, men den gör dig besvärs­fri
äv. med av­seende på sjukdom eller dylikt
vi väntar på ett läke­medel som botar aids
äv. ut­vidgat befria (från), av­hjälpa
hon gick ut i vårsolen för att bota sina hjärte­bekymmer; upp­levelsen botade honom för all­tid från hans ny­fiken­het
belagt sedan 1420–50 (Ett fornsvenskt legendarium (Codex Bildstenianus)); fornsvenska bota
botabotande, 1bot