publicerad: 2021  
branschråd bransch­rådet, plural bransch­råd, bestämd plural bransch­råden
bransch|­råd·et
substantiv
bran`schråd
samarbets­organ för olika före­tagare i en bransch i frågor som rör produkter, kund­marknad etc.
Skobranschrådet
livsmedels­handelns bransch­råd
belagt sedan 1948