publicerad: 2021  
bronsålder brons­åldern
brons|­åldern
substantiv
[brån`s-] äv. [bråŋ`s-]
vanligen bestämd form en för­historisk huvud­period när brons dominerade som material till vapen, verk­tyg och smycken efter sten­åldern och före järn­åldern; i Skandinavien ca 1500–500 f.Kr.
bronsåldersgrav; bronsålderskultur; bronsåldersröse
(på/under) bronsåldern
() bronsåldern
(under) bronsåldern
Nordens yngre brons­ålder
belagt sedan 1862; efter da. bronzealder