publicerad: 2021  
bronsåldersfynd bronsålders­fyndet, plural bronsålders­fynd, bestämd plural bronsålders­fynden
brons·ålders|­fynd·et
substantiv
[brån`s-] äv. [bråŋ`s-]
på­träffat före­mål som dateras till brons­åldern
belagt sedan 1876