publicerad: 2021  
bropelare bro­pelaren, plural bro­pelare, bestämd plural bropelarna
bro|­pel·ar·en
substantiv
bro`pelare
pelare som ut­gör stöd för en bro mellan land­fästena
äv. om land­fäste för bro, i form av pelare
det fanns hiss och utsiktsplats i en av bro­pelarna
belagt sedan 1752