publicerad: 2021  
brytningsfel brytnings­felet, plural brytnings­fel, bestämd plural brytnings­felen
bryt·nings|­fel·et
substantiv
bry`tningsfel
oregelbunden ljus­brytning genom ögats medier främst dess linser
de flesta brytnings­fel kan korrigeras med glas­ögon
belagt sedan 1885