publicerad: 2021  
brytningstid brytnings­tiden brytnings­tider
bryt·nings|­tid·en
substantiv
bry`tningstid
tid med stora förändringar
brytnings­tiden mellan hedendom och kristendom i Norden
belagt sedan 1790