publicerad: 2021  
brytpunkt bryt­punkten bryt­punkter
bryt|­punkt·en
substantiv
bry`tpunkt
punkt där nytt till­stånd in­träder i visst system eller dylikt
bryt­punkten för 50 % marginal­skatt
spec. in­om geografi ställe där en flod ändrar riktning
spec. äv. kulturellt m.m.
Vietnam­kriget blev en bryt­punkt i press­fotografins historia
belagt sedan 1901