publicerad: 2021  
bråkstreck bråk­strecket, plural bråk­streck, bestämd plural bråk­strecken
bråk|­streck·et
substantiv
brå`kstreck
streck som skiljer nämnare och täljare i bråktal vid bråkräkning
över bråk­strecket; under bråk­strecket; på gemensamt bråk­streck
belagt sedan 1853