publicerad: 2021  
bråttom
brått·om
adverb
[bråt´åm] el. [bråt`åm]
knappt med tid före viss tid­punkt eller dylikt
det var bråttom med an­sökan; hon fick bråttom att komma iväg; de hade bråttom till tåget
belagt sedan 1639; till neutr. av bråd och 1om!!