publicerad: 2021  
bräcklig bräckligt bräckliga
bräck·lig
adjektiv
bräck`lig
föga håll­fast om material el. före­mål
hyddan var en bräcklig konstruktion; hon gick försiktigt ut på den bräckliga bryggan
äv. om levande varelse el. kropps­del liten och klen och där­för föga motstånds­kraftig
en bräcklig, vit­hårig gammal dam
äv. om kroppsligt till­stånd
han har bräcklig hälsa
äv. bildligt
en bräcklig vapen­vila
belagt sedan 1495 (Om djefvulens frestelse (Gerson)); fornsvenska bräkeliker; till 1bräcka 1