publicerad: 2021  
bräckt neutrum bräckt, bestämd form och plural bräckta
bräck·ta
adjektiv
som ut­görs av en blandning av salt och sött vatten
Öster­sjöns bräckta vatten
belagt sedan 1855; till 1bräcka 1; ombildn. av äldre brack, se ur­sprung till brackvatten