publicerad: 2021  
brännjärn bränn­järnet, plural bränn­järn, bestämd plural bränn­järnen
bränn|­järn·et
substantiv
bränn`järn
instrument av järn som an­vänds för inbränning av märken på före­mål el. varelse, t.ex. för att an­ge ägare
kalvarna märktes med bränn­järn
belagt sedan 1587