publicerad: 2021  
bränsletillägg bränsle­tillägget, plural bränsle­tillägg, bestämd plural bränsle­tilläggen
brän·sle|­till·lägg·et
substantiv
brän`sletillägg
sär­skild tilläggsavgift för bränsle(fördyring) i vissa lägenheter, vid resor och transporter m.m.
resenärerna fick betala 300 kronor i bränsle­tillägg
belagt sedan 1940-talet