publicerad: 2021  
budord bud­ordet, plural bud­ord, bestämd plural bud­orden
bud|­ord·et
substantiv
bu`dord
ettdera av tio Guds bud
JFR bud 1
han hade brutit mot det sjunde bud­ordet, "Du skall icke stjäla"
äv. ut­vidgat
national­ekonomins bud­ord
belagt sedan 1285 (stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska buþorþ