publicerad: 2021  
budskap budskapet, plural budskap, bestämd plural budskapen
bud·skap·et
substantiv
bu`dskap
inne­håll i med­delande särsk. av mer om­fattande el. betydelse­fullt slag
glädjebudskap
ett budskap (till någon) (om något/sats)
ett budskap (till någon) (om något)
ett budskap (till någon) (om sats)
de hade olika meningar om pjäsens egentliga budskap
spec. i politiska samman­hang
den amerikanske presidentens budskap till Kreml
spec. äv. i religiösa samman­hang (samman­fattningen av) en religions lära
det kristna budskapet
äv. försvagat om konkret med­delande
han kom med ett budskap från hennes mor
dubbla budskap olika, var­andra mot­sägande budskapman sänder ut dubbla budskap när man bygger ut vägarna sam­tidigt som man höjer trängsel­skatten
belagt sedan 1285 (stadga utfärdad i Skänninge av Magnus Ladulås (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska buþskap