publicerad: 2021  
bulkmedel bulkmedlet, plural bulk­medel, bestämd plural bulkmedlen
bulk|­medl·et
substantiv
bul`kmedel
avförings­medel som bygger på att tarminnehållets volym ökas
belagt sedan 1973