publicerad: 2021  
bulklast bulk­lasten bulk­laster
bulk|­last·en
substantiv
bul`klast
last av ett och samma slag som transporteras oförpackad i ett far­tygs last­rum t.ex. kol och spann­mål
lossning av bulk­lasten
belagt sedan 1955