publicerad: 2021  
bulk bulken
bulk·en
substantiv
förhållande mellan volym och vikt t.ex. hos en skeppslast, särsk. så­dan av mer skrymmande slag som papper och papp
äv. något ut­vidgat
handla i bulk; mandeln exporteras i bulk
belagt sedan 1962; av engelska bulk 'bulk; last; stor kropp; volym'; jfr isl. bulki 'last'; jfr ur­sprung till bjälke