publicerad: 2021  
byggkloss bygg­klossen bygg­klossar
bygg|­kloss·en
substantiv
bygg`kloss
kloss som ut­gör element i leksaks­bygge
SE 1kloss
bygg­klossarna låg ut­spridda på golvet i barn­kammaren
belagt sedan 1917