publicerad: 2021  
bygglekplats bygg­lekplatsen bygg­lekplatser
bygg|­lek·plats·en
substantiv
bygg`lekplats
om­råde där barn har möjlighet att bygga hyddor m.m.
föräldrarna var oroliga för att barnen skulle skada sig på bygg­lekplatsen
belagt sedan 1953