publicerad: 2021  
bård bården bårder
bård·en
substantiv
´rd
dekorativ kant i av­vikande material eller mönster vanligen på tyg, kläder, tapeter el. möbler
bårdband; bårdmönster; hyllbård; lakansbård; tapetbård
en duk med blommiga bårder
belagt sedan 1343 (testamente upprättat av Lars i Börje socken i Uppland (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska bordha; trol. av lågtyska borde; ev. under på­verkan av franska bord med samma betydelse; besläktat med bord i bet. 'rand, kant'