publicerad: 2021  
båtyxa båtyxan båtyxor
båt|­yx·an
substantiv
`tyxa
båt­formig strids­yxa av polerad sten anv. under yngre sten­åldern, bl.a. i Sverige
båtyxkultur
belagt sedan 1904